Bestyrelsen


Formand:
Jørn Jensby
2081 2851
jensby-korsholm@webspeed.dk
Kasserer:
Lars Østenfjeld
2019 7847
oestenfjeld@mail.dk


Bestyrelsesmedlem:
Lissie Koefoed
2381 7073
lissiekoefoed@webspeed.dk

 


Bestyrelsesmedlem:
Bjarne Rubner Andersen
4055 2314
bispe32@youmail.dk


Bestyrelsesmedlem:
Bent Rasmussen
6010 4991
sonja.bent@4nord.dk

AIF Senior Idræts konto i Nordea:

Reg. Nr. 2277 konto 3492207615

CVR-nummer: 26208084